Upphovsrätt och Internet

Jag sitter och läser i Piratpartiets diskussionsforum. Det finns en tråd där som är uppe i otroliga 634 inlägg och 64 sidor (i skrivande stund). Tråden heter Roten till kreatörers motstånd och handlar om varför upphovsmän är så måna om att upphovsrättslagstiftningen är kvar som den ser ut idag. Mycket intressant läsning, även om tråden har spårat ur åtskilliga gånger och en del spydigheter kommit från båda lägren. Jag har pratat lite smått om fildelning, The Pirate Bay och dylika ämnen i tidigare podcastavsnitt, men nu känner jag att jag måste tycka lite till.

I tråden sker stor begreppsförvirring och de två sidorna (upphovsrättsförespråkare och -motståndare) pratar i viss mån förbi varandra. För er som inte orkar läsa igenom alla 634 inläggen försöker jag ge en sammanfattning av argumenten och mina tankar kring dem i detta inlägg.

Många pirater ser piratkopiering som ett sätt att främja kultur. Att en begränsning eller rentav ett avskaffande av upphovsrätten skulle främja kultur är i min mening löjeväckande. Alltså det främjar kultur och skapande om man tar ifrån upphovsmän sin möjlighet att tjäna pengar på sitt skapande? Jag tror att den synen kommer från att det är få som förstår sig på den kreativa processen. Många av oss målar lite på fritiden, kanske skriver en och annan dikt eller rentav gör några låtar. Det gör vi utöver våra ”riktiga” arbeten, utan mål eller ens önskan att tjäna några pengar på våra kreationer. Många tror därmed att konstnärer, poeter eller kompositörer ”snor ihop nåt” på en kvart eller så, och sen har de skapat Mona Lisa, Javisst gör det ont eller Imagine. Men jag tror att Leonardi da Vinci, Karin Boye och John Lennon ägnade åtskilligt mer tid åt att skapa sina verk än en kvart.

Det där jag skrev om ”riktiga” arbeten är intressant, eftersom många av oss tycker nog att en murare gör mer ”riktigt” arbete än en som målar tavlor. Varför är det så? Är det på grund av att vi inte tror att muraren tycker det han/hon gör är roligt, medan vi kan förstå att måla tavlor är roligt? Är ett ”riktigt arbete” avhängigt på att man inte har roligt när man arbetar? Jag är övertygad om att de allra flesta murare älskar sina arbeten, annars skulle de nog inte valt den banan.

En annan sak som kommit fram på Piratpartiets forum är att eftersom en låtskrivare bygger sina verk på redan befintliga byggstenar och ”plockar ihop” dem på ett i och för sig unikt sätt, men dock ihopplockat av bitar som tidigare låtskrivare kommit på, kan ingen ersättning krävas. Återigen ett löjligt påstående. Om man tar jämförelsen med muraren igen kan man titta på murbruket, murstenarna och verktygen han/hon använder. Vem har tillverkat dem? Jag skulle tro att det sällan är muraren själv. Har inte då muraren rätt till ersättning (lön) för det han/hon murar? Självklart, det är ju han/hon som utfört jobbet. Självklart skall även den som tillverkat verktygen som används få ersättning, men inte för murandet utan för själva utrustningen. Låter helt rimligt i mina öron, då även för låtskrivaren i exemplet.

Vad jag tror att många Piratpartister vill, är att försöka rättfärdiga sitt olagliga fildelande med någon sorts politisk retorik. De vill helt enkelt kunna ladda ned musik och film utan att betala. Och så ursäktar de sig med att de givetvis tycker att upphovsmännen ska få betalt för det arbete de lägger ned. Hur då? Vem ska betala? Det är väldigt lätt att skylla ifrån sig och göra det till någon sorts allmän grej. Jag har hört förslag om att det ska ingå i bredbandsavgiften eller t.o.m på skatten. Samma tankevurpa gör även vissa riksdagspartier, däribland Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De vill väl hålla sig väl med de unga väljarna, antar jag. I och för sig går det helt i linje med Vänsterpartiets ideologi att alla ska vara med och betala allt. Men varför ska Tondöve Torsten behöva vara med och betala nedladdning av musik med sin bredbandsavgift om han inte alls gillar musik? Det är inte solidaritet, det är att försöka smyga undan att betala själv.

På forumet framhävs det att det finns så många andra sätt att tjäna pengar på sitt skapande än själva skapandet. Man kan trycka T-shirts och sälja, är ett exempel jag hört. Jag har tre frågor:

 • Varför ska en upphovsman som redan lagt ned sin själ i sitt verk behöva skapa ytterligare för att tjäna pengar?
 • Vad är det som skiljer t.ex en film och en T-shirt så mycket så att det senare skapandet är värt att betala för, men inte det förra?
 • Är det skillnad på fysiska, materiella, konkreta föremål som är värda att betala för och icke-fysiska, immateriella, abstrakta alster är inte det?

Jag har funderat mycket på det där med Piratpartiets motstånd till immaterialrätten. Som svar på en fråga på forumet om det är okej att ta en bil utan att betala för den kunde man läsa att det absolut inte var rätt att göra så, eftersom då ”stjäl” man (den rådande definitionen på stöld verkar vara att man tar nåt från nån som då blir utan den saken). Jag börjar misstänka att det hela handlar om en bristande abstraktionsförmåga, d.v.s svårighet att förstå icke-konkreta koncept. Ett exempel: En person som har dålig abstraktionsförmåga har väldiga svårigheter att förstå ett matematiskt uttryck såsom ”tre minus sju”. Om man har tre äpplen, hur sjutton kan man då ta bort sju? Svaret är att det kan man inte. Inte om man tänker konkret, materiellt. Men om man tänker abstrakt så är det inga problem. Om man tar bort sju äpplen från tre får man fyra ”skuggor” av äpplen kvar, eller där det skulle ha varit äpplen om det fanns ”anti-äpplen”. Matematik ö.h.t ter sig mystiskt och ”magiskt” för personer med bristande abstraktionsförmåga. För övrigt tror jag att det är den största anledningen till att en del har så svårt för matematik i skolan, men det är en helt annan diskussion.

När Internet och bredband blev tillgängligt för gemene man tillkom en del problem. Plötsligt blev det möjligt och enkelt att dela ut t.ex en film till hundratusentals personer runt världen på samma gång. En datorfil är ju bara ett gäng ettor och nollor, eller hur? Så hur kan man applicera upphovsrätten på det? Hur kan t.ex Metallica äga rätten till dataströmmar genom kablar? Nej, självklart kan de inte göra det, men det är heller inte själva MP3-filen i sig som Metallica äger eller har skapat. Det är idén, mallen, ritningen till musiken. Inte de 5 MB av ettor och nollor eller ljudvågorna som bildas när man spelar musiken. Det är ritningen vi betalar för. Då känns det väl inte längre lika konstigt att betala för MP3-låten,  eller hur?

Internet medför problem för upphovsrätten, men även enorma möjligheter. I TV-debatter har jag hört Piratpartiets företrädare hävda att tekniken (då menar dem bredband och bittorrent-tekniken, först och främst) är här för att stanna och att man inte kan vara motsträvig och hindra teknikskiftet bland ungdomsgenerationen, utan man måste istället luckra upp den ”gammalmodiga” upphovsrättslagstiftningen. Jag ser inget motsatsförhållande mellan Internet och upphovsrättslagstiftningen. Jag tror tvärtom, att för att kreatörer och upphovsrätten ska överleva idag är Internet en nödvändighet. Internet medför en enorm potential för spridning av information med blixtens hastighet till en oerhört låg kostnad. Jag är helt övertygad om att Internet är odelat positivt för alla slags upphovsmän och kreatörer, vare sig det är kompositörer, artister, målare, författare, regissörer eller andra. Där håller jag alltså med Piratpartiet helt och fullt. Jag håller också med Piratpartiet om att dagens upphovsrättslagstiftning är förlegad och behöver bearbetas i ljuset av den nya tekniken. Men vad jag och Piratpartiet skiljer oss i är vad den bearbetningen måste leda till. Piratpartiet vill som bekant starkt begränsa upphovsrätten, medan jag vill stärka den för att klara teknikskiftet. Jag vill att de som ska gå stärkta ut på andra sidan ska vara upphovsmännen, den enskilde kompositören, poeten, manusförfattaren, koreografen. Inte de stora företagen. Om upphovsrätten skulle försvinna, alltså den enda rätten den lilla enskilda kreatören har, skulle de stora företagen roffa åt sig hela kakan. Det skulle verkligen vara hämmande för skapandet.

Jag förstår mig inte på Piratpartiet och dess politik. Det är bara att erkänna. De vill stärka den personliga integriteten, släppa kunskap och information fri och i allmänhet låta människor vara fria att vara just människor. Det låter fint, faktiskt. Typiskt liberalt. Liberalt tänkande har i mångt och mycket format våra västerländska samhällen, då även Sverige. Men varför är de då mot bl.a upphovs- och patenträtten? Om jag fick gissa skulle jag nog ha trott att Piratpartiet stod längst fram i leden i kampen för att stärka nämnda rättigheter, inte försvaga dem. Just av den anledningen att det värnar om den personliga integriteten och den liberala livssynen. Att olovligt kopiera någons verk är verkligen inte att värna om den personliga integriteten, det är i stället att avsiktligt våldföra sig på den.

Vad tycker ni? Diskutera gärna dessa viktiga frågor med mig och varandra i kommentarsfältet. På så sätt ger ni mig nya infallsvinklar att bygga vidare på till nästa inlägg i denna fråga.

23 reaktioner till “Upphovsrätt och Internet”

 1. Hej Johan!
  Lite sent omsider ett par reflektioner till ditt inlägg. Jag tycker du tar upp och sammanfattar viktiga frågor i debatten. Däremot tenderar du till att nedvärdera vissa debattörer genom att påstå att de saknar abstraktionsförmåga. Jag kan istället känna att dina argument för värnande om upphovsrätten saknar abstraktionskvalitet. Hur har de mest kulturrika nationerna bevarat och utvecklat sina kultararv under årtusenden? Jo, genom att massor av människor har delat med sig genom att berätta, måla och på annat sätt dokumentera historier, musik, materiell utveckling, händelser etc. Detta har gjorts ur driften att föra saker vidare, att berika och se saker utvecklas. Förvisso delvis, men absolut inte i huvudsak, av rena kommersiella motiv. Detta är själva grundstommen i en kultur och ett rikt samhälle. Som konstnär söker man bekräftelse. Möjligheterna att få en återkoppling är med dagens teknik bättre än någonsin. Man behöver naturligtvis även tjäna pengar för att överleva och må bra. Grundfrågan är dock om man ska tjäna oändligt många gånger på att folk tittar, använder eller lyssnar på en skapelse. Det är unikt i vår historia. Tidigare skapades ett verk och upphovsmannen fick betalt för att framföra eller producera ett antal kopior av det. Ingen konstnär har tidigare gjort anspråk på att varje person som tittar på en tavla, som lyssnar på en verbal/musikalisk framställning eller som öppnar en bok ska behöva betala. Istället var det formatet/ helhetsupplevelsen (t.ex. konserter) och/eller den materiella transfern (t.ex. försäljning av en fysisk bok eller tavla) som genererade intäkter. Förläggare har i modern tid spenderat stora pengar på marknadsföring och fysisk distribution av selekterade verk. Man kan då förstå att de har behövt generera minst motsvarande intäkter. Idag kan både marknadsföring och distribution ske näst intill gratis med hjälp av internet. Ändå ställer upphovsmännen orimliga krav på betalning. Jag tror detta är en grundläggande konflikt. Publiken förstår inte varför man som konsument ska betala om man väljer att sprida (göra reklam, reproducera + distribuera) en produkt. Man borde ju egentligen istället få betalt för denna service till upphovsmannen. Genom fildelning skapas en stor publik, som kan lockas till konstnärens konserter, föreläsningar, vernissage el. dyl. Där kan konstnären få ordentligt betalt för ett format, en prestation och/eller en fysisk transfer av materiellt gods. För att dra en parallell till ditt exempel med muraren: vore det rimligt om varje person som tittar på muren eller lutar sig mot den skulle behöva betala för detta? -Nej! är nog de flesta benägna att svara. Däremot är alla rörande överens om att han ska få betalt för sin prestation. Detta leder oss slutligen till frågan ”vem ska ha rätt att bestämma hur man tar betalt”. Som vi vet, så är det i en marknadsekonomi alltid en fråga om balans mellan säljare och köpare. När det gäller digitala verk, så visar köparna med stor tydlighet att man inte accepterar de modeller som har erbjudits. Trots detta försöker säljarna (inkl. många upphovsmän) hålla fast vid prisnivåer och orimliga modeller. Det är dags för upphovsmännen att acceptera att de inte kan ta betalt på ett orimligt sätt i framtiden. Det gick ju inte heller före internet. Då räknades prestation, marknadsföring, distribution, materiell transfer. Så kommer det förbli. Skillnaden är att med hjälp av internet så förflyttas arbetsfördelningen från förläggare till upphovsmännen och den breda publiken. Gör varje fildelare till en affiliate, som tjänar på att hjälpa upphovsmannen, och låt mottagarna/konsumenterna avgöra priset för varje verk i budförfarande liknande Googles AdSense. Då kommer människor acceptera och respektera systemet. Dessutom går man tekniken till mötes, istället för att kriminalisera användandet.Som en liten brasklapp på slutet vill jag kommentera din kritiska inställning till synen på elektroniska verk som en följd av ettor och nollor. Man måste skilja på realiteten och kommersiella krafters strävan efter att kontrollera allt i minsta detalj. Det finns företag som genom genmanipulation strävar efter kontroll över varje sädeskorn, grundstommen i vår näring. Det kan bli lika ödeläggande för mänskligheten som makten över idéer kan vara för samhällens utveckling. Digitala verk är ettor och nollor. Punkt slut. Det är i högsta grad en relevant frågeställning om man kan eller ska få kontrollera ettor och nollor. Speciellt med tanke på att de flesta följder av ettor och nollor redan finns i cyberrymden.
  Tack för mig!
  //En icke arg ung tekniknörd, men förundrad och reflekterande 42-årig företagare.

  1. Hej Christian!

   Bättre sent än aldrig… 🙂 Jag uppskattar alltid kommentarer, oavsett hur ”sent” de kommer in. Jag kanske har blivit misstolkad när jag talar om bristande abstraktionsförmåga. Jag menar inte de som kommenterat på min blogg – de har alla bidragit med konstruktiva, om än ibland drastiska, argument för sin sak. Måhända var jag lite i affekt när jag skrev inläggen samt svar på kommentarerna. Man brukar ju bli lite väl ivrig ibland när man debatterar ett ämne som man känner starkt för, det kan nog många känna igen sig i. Nu är jag mycket mer distansierad till ämnet och förhoppningsvis kommer jag inte att nedvärdera dig, Christian.

   Du har rätt i det du skriver. Att det är köparna och säljarna som gemensamt hittar en balans i vad som är ett acceptabelt pris för en viss vara eller tjänst. Men det jag försökt föra fram är att om det är orimliga priser på en produkt, säg ett musikalbum eller en film på DVD, så vill jag att kunderna bojkottar den produkten genom lagliga medel. Innan Internet kunde du välja att köpa ett album på skivaffär A istället för på skivaffär B om A sålde det för t.ex 50 kr mindre än vad B gjorde. Du kunde även välja att inte köpa albumet ö.h.t. om du så önskade. Men det jag vänder mig emot med dagens piratkopiering är att man skjuter marknadskrafterna i sank genom att införa ytterligare ett alternativ – skaffa musikalbumet och samtidigt inte betala för det. Det är det jag vänder mig emot. Om man nyttjar en produkt ska man betala det överenskomna priset, punkt slut. Om man inte kan komma överens, då köper man inte produkten och producenten står utan pengar, men då ska konsumenten vara hederlig nog att också avstå från att nyttja produkten.

   Det finns redan tjänster som har en affärsmodell som du efterfrågar, Amie Street är ett exempel. Där kostar varje låt antingen ingenting eller 1 cent (ca 8 öre när detta skrivs) till en början. När låten blir mer och mer köpt stiger priset till ett maximum på 98 cents (ca 7 kr 96 öre när detta skrivs). Alla låtar man köper från Amie Street är utan DRM-skydd. Men jag betvivlar att de flesta ”pirater” köper sin musik på t.ex. Amie Street. Även om 1 cent är billigt är det ändå dyrare än att ladda ned det gratis via The Pirate Bay. Problematiken ligger hos mentaliteten hos oss medborgare och inte på de tekniska lösningarna, anser jag. Vi tycker helt enkelt att det är okej att stjäla (förlåt mig, begå upphovsrättsintrång…). Vi är för lata för att bemöda oss att titta runt efter attraktiva alternativ och vi anser att vi kan och får både äta kakan och ha den kvar. Den mentaliteten är för mig helt främmande.

   Det du skriver om affiliates är ett mycket intressant förslag som jag fullt ut skriver under på. Både du och jag är podcastare och vet hur svårt och oerhört klumpigt det är att få spela musik i våra podcasts. För ett par år sedan kontaktade jag STIM för att fråga hur mycket av en låt jag fick spela i min podcast och ändå slippa betala. Jag hade nämligen tänkt att lägga in låtsnuttar från de musikalbum jag recenserar. Jag förklarade mitt syfte och att jag hade ungefär 50 lyssnare per avsnitt, i bästa fall. Jag fick svaret att jag skulle betala 10 000 kr + en avgift per låt och lyssnare. Jag fick inte spela låtarna ens 1 sekund utan att betala. Då blev jag arg på STIM. Jag marknadsförde ju STIM:s uppdragsgivare! Jag skulle hellre fått några kronor per recension, tycker jag. Precis som med mina länkar till olika bolag jag har på den här sajten genom Tradedoubler.

   Ha det så gott, Christian och tack för kommentaren!

   TILLÄGG 30 juni 2009: Dessutom är det oftast inte upphovsmännen som sätter priset på färdig produkt. Om du köper ett album för 100 kr så kanske upphovsmannen får 2-3 kr. Så alla som skäller på upphovsrätten odyl. borde egentligen skälla mer på skivbolag, artister, musikförlag, CD-tryckerier mfl.

 2. Jag vill också tacka dej Johan för ett mycket välformulerat inlägg i denna debatt. Jag håller med dej till punkt och pricka.

  Det är tråkigt att det kommer lagar som IPRED. Det är tråkigt att dom behövs. Det är tråkigt att det är så många som ignorerar upphovsrätten och därigenom tvingar fram dessa förbud och lagar. Sen skylla på dem som värnar om upphovsrätten när det i själva verket är de som fildelar olagligt som är anledningen till begränsningarna.

  Den som stöttar fildelning måste enligt mej sakna känsla av medmänskligt ansvar, solidaritet och samhällsmoral. Man vill inte betala för sig och man vill inte ta ansvar för sina handlingar. Någon annan ska betala, någon annan ska ta ansvar.

  Bara det faktum att Piratpartiet inte tar ställning i många andra viktiga frågor bevisar just detta. Man vill inte ta gemensamt samhällsansvar, man vill bara föra igenom sin fråga som går ut på att slippa betala för sig. Sen får någon annan ta ansvar för dom egentligen riktigt viktiga frågorna världsfrågorna.

  1. Tack Nilo för din kommentar! Jag tycker som dig, att det är synd att lagar som IPRED behövs. Jag tror ingen egentligen gillar IPRED, men somliga av oss inser att det är ett nödvändigt ont.

 3. Jag är så trött på att de etablerade partierna inte kan förstå att PP står för något annat än fildelning. Jag är inte intresserad av fildelning men lämnade S för att man inte kunde ta ställning mot FRA innan riksdagsomröstningen. Inte ens politisk korrekthet kan väl på FRA-frågan att handla om fildelning. Att försöka blanda bort korten så är inget annat än väljarförakt och när politikerna föraktar väljarna så förtjänar de inget annat än politikerförakt tillbaks.

  När sedan Totte Eneroth försökte antyda att S var emot IPRED men inte kom ut med det i media och det sedan visade sig att S var för privatpolislagen men med den låtsat principiellt viktiga invändningen att maffiaorganisationerna skulle ena sig under en gudfader och inte agera var för sig så gav jag upp. Då insåg jag att S saknar framtid.

  Wigforss (fd socialdemokratisk ideolog och finansminister) pratade om att om samhällomdaningen och socialismen har ett värde så är det för att ge människor möjlighet att skapa sina liv som de vill. Var är frihetstankarna inom S idag. Väljarförakt och makten framför allt är inga politiska mål som jag ställer upp på.

  1. Hej Kent! Ett problem är väl att Piratpartiet profilerar frågan om upphovs- och patenträtt ganska kraftigt, så det är väl inte så konstigt att många förknippar partiet med de frågorna. Sen hur socialdemokraterna betett sig i de här frågorna har jag ingen koll på.

 4. Mycket bra inlägg brorsan!

  Du sätter fingret på något som är oerhört viktigt och självklart.

  Upphovsrätten berör oss alla och bör bevaras i dess nuvarande form, alt. ytterligare stärkas. Ej urholkas eller avskaffas som piraterna vill.

  /Anders

 5. Detta ämne har jag och författaren slagit ihjäl mången timma med och jag måste ge dig det Johan; en mycket fin sammanfattning. Tackar!

 6. Hej!

  Tack för ett jättebra inlägg!

  Pär Nissilä:
  1. Det krävs ett domstolsbeslut för att ”privata vinstdrivande intressegrupper” ska kunna ge sig på en illegal fildelare. Det är inte så att skivbolagsrepresentanter kommer att knacka på hemma hos dig med handfänglsen i högsta hugg.
  2. Varför är det så fel att kränka en illegal fildelares rättigheter, men helt ok att kränka upphovsmännens?
  3. Vem har bestämt att det är din uppgift att sätta priset på en låt? Jag tycker inte att det är kul att behöva betala el-räkningen heller, men eftersom jag blir så trött i ögonen av att läsa endast upplyst av ett stearinljus så betalar jag. Jag kopplar inte in mig på Fortums huvudledning (ja, jag kan göra det) bara för att det går. Dock väljer jag det mest prisvärda alternativet, vilket man också borde göra när det gäller musik. Gillar man inte Justins nya skiva tillräckligt för att motivera sig att köpa den via iTunes, CDON.com eller liknande så får man välja billigare musik (mindre etablerade artister, äldre skivor o.d.).
  4. Jämförelsen med kassettband är så uttjatad, men fortfarande lika ogenomtänkt. Med några musklick kan man genom fildelning, utan större märkbar kvalitetsförsämring, dela med sig av en låt till flera miljoner människor. Att jämföra det med kopiering av musik till kassett är bara dumt.

  Micke:
  1. Att upphovsrätten bara skulle gälla i 5 år är ju befängt. Dock antar jag att du menar den ekonomiska upphovsrätten och inte även den ideella, men jag förstår ändå inte tankegången. Jag kan mer förstå att man vänder sig mot att den ska gälla i 70 år efter upphovsmannens död, men så länge han/hon är i livet och andra människor vill nyttja deras verk så är det självklart dom ska betala priset som upphovsmannen har satt på sitt verk. Annars får man helt enkelt spela fri eller mer prisvärd musik i sin frisörsalong etc.

 7. Ytterligare en anledning att rösta på ”vårat” parti. Vi har en ordförande som är närvarande och faktiskt vet vad internet är 😉

  Vilket underbart verktyg twitter kan vara om det används rätt 😀

  Nu blir det sova.

  God natt!

  1. Ja visst kan Twitter vara ett oerhört kraftfullt verktyg. Tack än en gång för att du promoverat mina inlägg. Jag har fått massvis med läsare de här senaste dagarna.

 8. Hej, såg på Twitter att du efterlyste en kommentar från mig.

  Jag skulle älska att ge mig in i diskussionen — men ärligt talat är jag helt slutkörd och går på ångor just nu de sista dagarna inför valet. Jag är inte kapabel till att ta på mig något mer.

  Så påminn mig igen i mitten av juni. 🙂

  Rick

  1. Åh, vilken ära! Självaste partiordförande för Piratpartiet skriver på min blogg! Wow, vad coolt! Jag har full förståelse för att du har fullt upp nu inför valet. Jag får väl önska dig lycka till!

 9. Notera att Leonardi da Vinci, Mozart och de flesta andra ”stora” konstnärer levde och skapade i en tid då det inte fanns någon upphovsrätt. Upphovsrätten är ett relativt nytt påfund som går ut på att ge upphovsmän incitament till att generera mer kultur, avsikten har dock aldrig varit att införa en särlagstiftning för konstnärer, utan att säkra tillgången till kultur för medborgarna. Detta är viktig i resonemanget: upphovsrätten finns till för att ge medborgarna tillgång till mer kultur, inte för att förhindra tillgång till kultur. Det innebär att upphovsrätten idag har blivit kontraproduktiv.

  Att helt slopa upphovsrätten är inget som PP förespråkar, i stället vill man begränsa den till att gälla i fem år, vilket bör ge tillräkligt incitament till skapande i en tid då kostnaderna för att framställa kultur dramatiskt har minskat (inga dyra tryckpressar eller vinylpressar behövs längre för att nå ut till publiken). Jag tror dock att risken skulle vara liten för att medborgarnas tillgång till ny kultur skulle minska dramatiskt om upphovsrätten slopades helt, i stället skulle konstnärernas marknadsmodeller anpassa sig till det nya läget. Vi skulle förmodligen inte ha stora kulturkollosser som ABBA m.fl., men jag tror att vi faktiskt skulle få flera medelstora band i en värd där man inte är beroende av massiv marknadsföring och stora skivbolag för att komma ut med sin musik. Pengarna dras naturligtvis inte in på exemplarförsäljning utan vi konserter och mervärden som endast upphovsrättsmännen kan bidra med. Upphovsrätten av idag är tvärt emot vad du skriver, de stora företagens rätt över kulturskaparna.

  Dessutom tror jag att du har fel i din syn på kultur. Människan har kopierat kultur och stått på giganters axlar i minst 2,6 miljoner år. Upphovsrättens tid på jorden är knappt mätbar och framtill för bara fyra år sedan var det t.ex. fullt lagligt att fildela för personligt bruk. Hela denna tid har kopiering och förbättring av andra människors skapande varit nyckel till våran arts framgång, att förbjuda kopiering av kultur är att förbjuda det som gör oss till människor.

 10. Hej Johan!

  Tack för ett välskrivet inlägg.

  Jag känner inte igen det här med att piratpartister vill avskaffa upphovsrätten eller att artister och konstnärer inte ska få betalt.

  Dock har jag inte deltagit i forumet något.

  Det man diskuterar mycket, och det jag bryr mig mest om, är frågan om det ska vara rätt att ge privata vinstdrivande intressegrupper mandat att agera polis utan att ifrågasättas?
  Är det rätt att kränka människors rättigheter för att ”sätta åt” vissa?
  Är det rätt att ”stänga av” någon från internet endast p.g.a misstankar/anklagelser från upphovsrättsindustrin?

  Skapar man förtroende genom att tydligt visa att man misstror alla medborgare i samhället? ”Skyldig tills motsatsen är bevisad.”

  Jag tycker det är självklart att artister som skapar något som folk vill ha ska få betalt men inte till vilket pris som helst!

  Ge mig en tjänst där jag kan betala, och till RIMLIGT pris så är jag mer än villig att göra det. Ge t.ex musiker chans att tjäna pengar utan skivbolagsjättar som tar det mesta. Använd ny teknik till fördel istället för att fördöma och förbjuda den. Lyssna på vad folk faktiskt vill.

  Jag tycker att det är så fel att en industri, genom lag, ska få stöd för att de inte vill förnya sig när samhället förändras.

  Det självspelande pianot gjorde inte musiker arbetslösa.
  Det gjorde inte heller kassettbandet eller cd-skivan och enligt min mening så kommer inte fildelning göra det heller.

  Läs gärna denna artikel om skillnaden mellan upphovsrätt och äganderätt:
  http://www.newsmill.se/artikel/2008/11/14/upphovsratt-och-aganderatt-ar-inte-samma-sak

  Nu har jag ju i princip skrivit ett helt blogginlägg här 😀
  Tack för början till en stimulerande diskussion.

  /Per

  1. Hej Per! Roligt att du tyckte om inlägget. Tack för att du belyser det där med IPRED, FRA och dylika lagar. Det berörde jag inte i inlägget, men tro mig – jag har många tankar även om dem som jag ska ta upp i nästa inlägg. Ska läsa artikeln du länkade till också. Tack!

 11. Hej min vän! Här tycker vi inte lika. Jag är mot stöld och tycker att man ska betala för sig. Därmed inte sagt att all fildelning är stöld eller att betala för en film innebär att man måste köpa en plastskiva. Jag röstade pirat igår för att det behövs en motpol till lobbyisterna för musik- och filmbranschen som lyckas få beslutsfattare att instifta lagar som får George Orwells 1984 att blekna.

  Musik- och filmbranschen har varit alldeles för trögrörliga och sega på att följa med i den tekniska utvecklingen och för att nu rätta till sitt gigantiska misstag försöker de nu lappa och laga med att släpa folk till domstol och pådyvla olika länder regeringar lagar som gör att de kan jaga en hel generation internetanvändare. Nästa i tur att bli åtalad borde i logikens namn bli Google. Sedan Facebook. Sedan Eniro. Sedan Wikipedia. Sedan internetoperatörerna. osv. osv.

  1. Hej Daniel! Jag är inte så säker på att vi tycker så olika, egentligen. Däremot skulle jag inte kunna tänka mig att rösta på Piratpartiet, vare sig till EU-parlamentet eller till Sveriges riksdag. Jag ska förklara varför i kommande uppföljningsinlägg.

Kommentera