Kostnaden för personlig assistans

Personlig assistans har varit uppe på tapeten på sistone. Många tycker att den har skurits ned alldeles för mycket, men en del är oroade över kostnadsökningarna och att det hela är för dyrt för skattebetalarna. En del har föreslagit ett tak på det antal timmar assistans som en person kan få per dygn.

Jag tog och räknade på det där med kostnaden, eftersom jag blir själv lite vimmelkantig när politiker pratar om miljarder hit och miljarder dit. Det är så stora belopp att det blir svårt att föreställa sig. Jag brukar därför räkna om det till kostnad per person, eftersom då får man ned miljarder till tusenlappar. Då är det mycket lättare att förstå.

I följande beräkning har jag helt bortsett från de positiva ekonomiska effekter som uppstår av att dels personer som får personlig assistans i högre grad kan förvärvsarbeta och studera, dels alla personliga assistenter som får arbete och lön, som därmed kan konsumera mer och öka Sveriges tillväxt. Jag har bara tittat på kostnadsbiten.

Enligt Försäkringskassans statistik för 2017 var 14 886 personer beviljade personlig assistans.

Antal timmar assistans per vecka var i genomsnitt 128,5, det vill säga ungefär 6 682 timmar per år.

Det så kallade schablonbeloppet för 2017, det belopp en assistansanordnare får per timme för att bland annat betala assistenternas lön var 291 kr.

Detta ger en total årskostnad på ungefär 29 miljarder kronor. Det låter ju jättemycket, så låt oss försöka se på kostnaden per person, eller rättare sagt per sysselsatt (jag gör ett antagande att det bara är de som betalar skatt).

Antalet sysselsatta i Sverige år 2017 var ungefär 5,1 miljoner. 29 miljarder kronor dividerat med 5,1 miljoner personer är ungefär 5 700 kronor per person. En del tycker säkert det fortfarande låter mycket, så låt oss titta på kostnaden per månad.

5 700 kronor per år dividerat med 12 månader är 475 kronor per månad.

Det är bara du som kan avgöra om det är värt en femhundring i månaden för att ge ungefär 15 000 personer den hjälp de behöver för att få ett drägligt liv och en chans till att få arbeta, studera, gå på bio, åka på semester och andra saker som de flesta tar för givet.

Jag lämnar dig med följande frågeställning: hur mycket skulle du vara beredd att betala för att slippa ha en funktionsnedsättning och vara i behov av personlig assistans?

2 reaktioner till “Kostnaden för personlig assistans”

  1. Enligt försäkringskassan kostar assistantersättningen 228 miljarder så vi kanske måste skjuta till mer pengar till skolan för att få rätt siffror. Hur mycket per månad blir det då Johan? MVH Per-Ivar

    1. Hej Per-Ivar! Jag tror du har misstagit dig på den siffran. Personlig assistans ryms inom utgiftsområde 9 (Hälsovård, sjukvård och social omsorg) i statens budget och 2017 låg kostnaden för hela det området på 67,4 miljarder kronor med en prognos på 77,5 miljarder kronor för 2018. Det enskilt dyraste utgiftsområdet är område 25 (Allmänna bidrag till kommuner) som låg 2017 på 105,6 miljarder kronor. Din siffra är mer än dubbelt så hög som det enskilt högsta utgiftsområdet.

      Källa: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/

Kommentera